Traži
Sve datoteke
Ključne riječi

Rezultati (45725)

 Izbornik
Neven Jovanović
Neven Jovanović

Neven Jovanović, izvanredni profesor na Odsjeku za klasičnu filologiju i kandidat za Dekana Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Neven Jovanović
Neven Jovanović

Neven Jovanović, izvanredni profesor na Odsjeku za klasičnu filologiju i kandidat za Dekana Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Emina Bužinkić
Emina Bužinkić

Emina Bužinkić, predsjednica Vladinog Savjeta za razvoj civilnog društva

Emina Bužinkić
Emina Bužinkić

Emina Bužinkić, predsjednica Vladinog Savjeta za razvoj civilnog društva

Emina Bužinkić
Emina Bužinkić

Emina Bužinkić, predsjednica Vladinog Savjeta za razvoj civilnog društva

Emina Bužinkić
Emina Bužinkić

Emina Bužinkić, predsjednica Vladinog Savjeta za razvoj civilnog društva

Emina Bužinkić
Emina Bužinkić

Emina Bužinkić, predsjednica Vladinog Savjeta za razvoj civilnog društva

Emina Bužinkić
Emina Bužinkić

Emina Bužinkić, predsjednica Vladinog Savjeta za razvoj civilnog društva

Emina Bužinkić
Emina Bužinkić

Emina Bužinkić, predsjednica Vladinog Savjeta za razvoj civilnog društva

Emina Bužinkić
Emina Bužinkić

Emina Bužinkić, predsjednica Vladinog Savjeta za razvoj civilnog društva

Emina Bužinkić
Emina Bužinkić

Emina Bužinkić, predsjednica Vladinog Savjeta za razvoj civilnog društva

Arsen Bauk
Arsen Bauk

Arsen Bauk , saborski zastupnik SDP-a , bio je ministar uprave u Vladi Zorana Milanovića. Profesor je matematike i informatike, u šestom sazivu Sabora bio je potpredsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva (MIP), a u Vladi Ivice Račana pomoćnik ministra obrane.

Arsen Bauk
Arsen Bauk

Arsen Bauk , saborski zastupnik SDP-a , bio je ministar uprave u Vladi Zorana Milanovića. Profesor je matematike i informatike, u šestom sazivu Sabora bio je potpredsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva (MIP), a u Vladi Ivice Račana pomoćnik ministra obrane.

Arsen Bauk
Arsen Bauk

Arsen Bauk , saborski zastupnik SDP-a , bio je ministar uprave u Vladi Zorana Milanovića. Profesor je matematike i informatike, u šestom sazivu Sabora bio je potpredsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva (MIP), a u Vladi Ivice Račana pomoćnik ministra obrane.

Arsen Bauk
Arsen Bauk

Arsen Bauk , saborski zastupnik SDP-a , bio je ministar uprave u Vladi Zorana Milanovića. Profesor je matematike i informatike, u šestom sazivu Sabora bio je potpredsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva (MIP), a u Vladi Ivice Račana pomoćnik ministra obrane.

Arsen Bauk
Arsen Bauk

Arsen Bauk , saborski zastupnik SDP-a , bio je ministar uprave u Vladi Zorana Milanovića. Profesor je matematike i informatike, u šestom sazivu Sabora bio je potpredsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva (MIP), a u Vladi Ivice Račana pomoćnik ministra obrane.

Arsen Bauk
Arsen Bauk

Arsen Bauk , saborski zastupnik SDP-a , bio je ministar uprave u Vladi Zorana Milanovića. Profesor je matematike i informatike, u šestom sazivu Sabora bio je potpredsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva (MIP), a u Vladi Ivice Račana pomoćnik ministra obrane.

Arsen Bauk
Arsen Bauk

Arsen Bauk , saborski zastupnik SDP-a , bio je ministar uprave u Vladi Zorana Milanovića. Profesor je matematike i informatike, u šestom sazivu Sabora bio je potpredsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva (MIP), a u Vladi Ivice Račana pomoćnik ministra obrane.

Arsen Bauk
Arsen Bauk

Arsen Bauk , saborski zastupnik SDP-a , bio je ministar uprave u Vladi Zorana Milanovića. Profesor je matematike i informatike, u šestom sazivu Sabora bio je potpredsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva (MIP), a u Vladi Ivice Račana pomoćnik ministra obrane.

Arsen Bauk
Arsen Bauk

Arsen Bauk , saborski zastupnik SDP-a , bio je ministar uprave u Vladi Zorana Milanovića. Profesor je matematike i informatike, u šestom sazivu Sabora bio je potpredsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva (MIP), a u Vladi Ivice Račana pomoćnik ministra obrane.

Arsen Bauk
Arsen Bauk

Arsen Bauk , saborski zastupnik SDP-a , bio je ministar uprave u Vladi Zorana Milanovića. Profesor je matematike i informatike, u šestom sazivu Sabora bio je potpredsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva (MIP), a u Vladi Ivice Račana pomoćnik ministra obrane.

Arsen Bauk
Arsen Bauk

Arsen Bauk , saborski zastupnik SDP-a , bio je ministar uprave u Vladi Zorana Milanovića. Profesor je matematike i informatike, u šestom sazivu Sabora bio je potpredsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva (MIP), a u Vladi Ivice Račana pomoćnik ministra obrane.

Vinko Kovačić
Vinko Kovačić

Vinko Kovačić, predsjednik SDP-ovog savjeta za ratne veterane

Vinko Kovačić
Vinko Kovačić

Vinko Kovačić, predsjednik SDP-ovog savjeta za ratne veterane

Vinko Kovačić
Vinko Kovačić

Vinko Kovačić, predsjednik SDP-ovog savjeta za ratne veterane

Vinko Kovačić
Vinko Kovačić

Vinko Kovačić, predsjednik SDP-ovog savjeta za ratne veterane

Vinko Kovačić
Vinko Kovačić

Vinko Kovačić, predsjednik SDP-ovog savjeta za ratne veterane

Vinko Kovačić
Vinko Kovačić

Vinko Kovačić, predsjednik SDP-ovog savjeta za ratne veterane

Vinko Kovačić
Vinko Kovačić

Vinko Kovačić, predsjednik SDP-ovog savjeta za ratne veterane

Velibor Mačkić
Velibor Mačkić

Velibor Mačkić, profesor na Katedri za ekonomsku teoriju Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, savjetnik Predsjednika RH Zorana Milanovića za ekonomiju

Velibor Mačkić
Velibor Mačkić

Velibor Mačkić, profesor na Katedri za ekonomsku teoriju Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, savjetnik Predsjednika RH Zorana Milanovića za ekonomiju

Velibor Mačkić
Velibor Mačkić

Velibor Mačkić, profesor na Katedri za ekonomsku teoriju Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, savjetnik Predsjednika RH Zorana Milanovića za ekonomiju

Velibor Mačkić
Velibor Mačkić

Velibor Mačkić, profesor na Katedri za ekonomsku teoriju Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, savjetnik Predsjednika RH Zorana Milanovića za ekonomiju

Velibor Mačkić
Velibor Mačkić

Velibor Mačkić, profesor na Katedri za ekonomsku teoriju Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, savjetnik Predsjednika RH Zorana Milanovića za ekonomiju

Velibor Mačkić
Velibor Mačkić

Velibor Mačkić, profesor na Katedri za ekonomsku teoriju Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, savjetnik Predsjednika RH Zorana Milanovića za ekonomiju

Velibor Mačkić
Velibor Mačkić

Velibor Mačkić, profesor na Katedri za ekonomsku teoriju Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, savjetnik Predsjednika RH Zorana Milanovića za ekonomiju