Uvjeti korištenja

Opći uvjeti korištenja portala www.nfoto.hr

Web stranica www.nfoto.hr vlasništvo je trgovačkog društva NACIONAL NEWS CORPORATION d.o.o. unutar kojeg djeluje NFOTO sustav za prodaju fotografija (u daljnjem tekstu Nfoto.hr) te pristupom navedenim stranicama Korisnik prihvaća sve navedene Opće uvjete korištenja te se smatra da je u svakom trenutku upoznat sa istima.

Korištenjem sadržaja te pregledavanjem i posjetom web stranica Nfoto.hr Korisnik takoder potvrđuje da razumije i prihvaća sve zakonske odredbe Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima te odredbe drugih primjenjivih zakona koje se odnose na zaštitu intelektualnih i autorskih prava.

Nfoto.hr ima pravo u svakom trenutku promijeniti Opće uvjete korištenja bez prethodne najave i posebnog obavještavanja korisnika.

Korištenje stranica

Sve stranice i sav prikazani sadržaj na istima vlasništvo su NACIONAL NEWS CORPORATION d.o.o. i/ili treće osobe s kojima ima sklopljen ugovor o suradnji.

Sav sadržaj te dijelovi sadržaja kreirani su u skladu sa profesionalnim fotografskim i novinarskim standardima. Nfoto.hr web stranice i njihov cjelokupni sadržaj Korisnik koristi na vlastitu odgovornost te Nfoto.hr nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem ovih stranica, niti za štetu koja može nastati korisniku ili trećim osobama uporabom i/ili zlouporabom sadržaja.

Korisnik ovih stranica nije ovlašten bez pisane suglasnosti ili ugovora o korištenju niti jedan dio ovih stranica kao ni bilo koji dio sadržaja kopirati, umnožavati, distribuirati trećim osobama niti koristiti u komercijalne niti bilo koje druge svrhe niti u bilo kojoj mjeri.

Na predmetnoj web stranici nije dozvoljeno na bilo koji način širiti odnosno poticati širenje neželjenih elektroničkih poruka (tzv. spam) ili sličnih radnji.

Korištenje sadržaja

Sav sadržaj te sve fotografije koje su preuzete sa ovih stranica i objavljene u tiskanim, elektronskim i ostalim medijima moraju biti potpisane, odnosno mora biti istaknut autor i izvor fotografije.

Nepotpisivanje ili krivo potpisivanje fotografija smatra se povredom autorskog prava sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima te Nfoto.hr ima pravo poduzeti sve pravne korake za zaštitu autorskih prava te zahtijevati od Korisnika obeštećenje.

Registracija korisnika

Prilikom registracije na portal www.Nfoto.hr korisnik je dužan unijeti točne i istinite podatke koje se traže pri registraciji. Činom registracije Korisnik postaje u potpunosti odgovoran za sve aktivnosti nastale korištenjem računa.

Korisnički podaci za pristupanje sadržajima ne smiju se ustupati trećim osobama, a Nfoto.hr se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu neovlaštenim korištenjem korisničkog računa od strane trećih osoba.

Nfoto.hr bez najave i objašnjenja ima pravo onemogućiti korištenje onim registriranim korisnicima za koje sumnja da su prekšili pravila korištenja.

Ukidanjem korisničkog računa (accounta) Nfoto.hr ne snosi odgovornost za eventualno nastalu štetu.

Zaštita privatnosti

Nfoto.hr poštuje privatnost svojih posjetitelja i registriranih korisnika. Niti jedan podatak iz procesa registracije Nfoto.hr neće davati na uvid trećim osobama osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom. Nfoto.hr će čuvati privatnost korisnika i posjetitelja web stranica osim u slučaju teškog kršenja pravila Nfoto.hr i nezakonitih aktivnosti.

Sudska nadležnost

Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja predmetne web stranice i sadržaja na istoj, nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Kontakti

Nacional News Corporation d.o.o.
Maksimirska 120, 10000 Zagreb
Republika Hrvatska

Telefon
091/604-9723

E-mail
[email protected]

TEČAJ KONVERZIJE: 1 € = 7.53450 kn